فناوری اطلاعات در طراحی مهندسی (JTED) - مقالات آماده انتشار