دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. بهینه سازی الگوریتم مسیر یابی AODV به منظور شناسایی گره های مزاحم و جلوگیری از بروز حملات حفره سیاه در شبکه های حسگر بی سیم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 دی 1398

محسن عبدالرضایی؛ شمس اله قنبری


2. یک روش جدید زمانبندی انرژی آگاه مبتنی بر AHP برای وظایف در محاسبات ابری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 اردیبهشت 1400

علی آقابابایی پور؛ شمس اله قنبری