ارائه رهیافت جدید برای استخراج لینک های مفهومی پرتکرار از شبکه های اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 باشگاه پ‍ژوهشگران جوان دانشگاه آزاد مشهد

2 گروه کامپیوتر دانشگاه آزاد قوچان

3 گروه کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان

4 گروه کامپیوتر دانشگاه آزاد مشهد

چکیده

چکیده: لینک های مفهومی یکی از رهیافت های جدید برای توصیف شبکه های اجتماعی است که دانش نهفته در شبکه های اجتماعی را از طریق یک ساختار خلاصه شده با عنوان دیدگاه مفهومی ارائه می نماید. مهمترین چالش در بدست آوردن دیدگاه مفهومی از یک شبکه اجتماعی استخراج لینک های مفهومی پرتکرار است که این امر برای شبکه های با مقیاس بزرگ بسیار زمانبر است. در این نوشتار، روش جدیدی برای استخراج لینک های مفهومی پرتکرار از شبکه های اجتماعی ارائه شده است که با بکارگیری مفهوم وابستگی ها، سعی در تسریع فرآیند استخراج لینک های مفهومی دارد. روش پیشنهادی قادر خواهد بود در صورت وجود وابستگی ها در بین داده ها، این فرآیند را تسریع بخشد.

کلیدواژه‌ها