پارتیشن بندی زمانی گراف برای خوشه بندی در سیستم های برچسب دار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشهد، گروه کامپیوتر، مشهد، ایران

2 دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد

3 گروه کامپیوتر

چکیده

در عصر حاضر رشد اطلاعات در دنیای وب 2.0 به حدی بوده است که به علت حجم وسیع داده­ها و اطلاعات و همچنین تغییر برخی مفاهیم در طی گذر زمان، اطلاعات غیرضروری و غیر مرتبط بسیاری با آنچه کاربران به دنبال آن هستند، به وجود آمده است.در این مقاله ما برای حل این مشکل، خوشه­بندی زمانی برچسب­ها در سیستم‌هایی که از برچسب به‌عنوان یک متاداده استفاده کردهو در طی زمان در حال تغییر می­باشند را پیشنهاد می­دهیم. این عمل از طریقپارتیشن‌بندی زمانی گراف برچسب­هاست، به‌طوری‌که با تغییر دادن وزن­های مشابهت برچسب­ها در طی زمان، خوشه­بندی ما هم دچار تغییر شده و خودش را با تغییرات وفق می­دهد. برای نشان دادن کارایی این روش، ما آن را بر روی مجموعه داده سایت متافیلتر اجرا کرده و با روش­های مشابه مقایسه کردیم. نتایج نشان‌دهنده این مطلب است که روش پیشنهادی ما،F-Measureمیانگین خوشه­ها را 24% نسبت به بهترین روش مشابه در طول زمان، بهبود بخشیده است و ازنظر مفهومی، هم با مفاهیم گذشته وهم با مطالب روز در ارتباط است.

کلیدواژه‌ها