ارائه یک پروتکل جدید انتشار داده برای سینک متحرک در شبکه‌های حسگر بی‌سیم

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشهد، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، مشهد، ایران

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشهد، گروه مهندسی کامپیوتر، پردیس، ایران

3 دانشگاه صنعتی امیرکبیر، گروه مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، تهران، ایران

چکیده

در سالهای اخیر تحقیقات زیادی پیرامون انتشار داده به سمت سینک متحرک در شبکه­های حسگر بی­سیم صورت گرفته است. ما در این مقاله یک الگوریتم جدید انتشار داده با هدف افزایش طول عمر شبکه و کاهش مصرف انرژی را ارائه کرده­ایم. در روش پیشنهادی ما شبکه حسگر به صورت مجازی به سلولهای مساوی تقسیم شده و به کمک نقاط فرضی (CPs)، برای هر سلول یک سرسلول (CH) انتخاب می‌شود. برای انتخاب این نقاط، هیچگونه داده­ای بین گره­ها ردوبدل نمی­شود که این امر انرژی مصرفی را کاهش می­دهد. سپس تعدادی گره با توجه به موقعیت نقاط فرضی، کاندید شده و در نهایت سرسلول­ها انتخاب می­شوند. با انتخاب سرسلول­ها، داده­ها با کمترین سربار به سمت سینک متحرک انتشار داده می­شوند. نتایج شبیه‌سازی نشان می‌دهد که روش ارائه شده کاهش مصرف انرژی را به دنبال دارد؛ هرچند این الگوریتم تاثیر چندانی در کاهش نرخ تاخیر ندارد.

کلیدواژه‌ها