طراحی مدار‌ شناساگر علامت جدید برای سیستم‌ اعداد مانده‌ای در مجموعه چهار پیمانه‌ای

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک، گروه کامپیوتر، اراک، ایران

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، گروه کامپیوتر، تهران، ایران

3 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرمان، گروه کامپیوتر، کرمان، ایران.

چکیده

کاربردهای امروزی نیازمند محدوده‌ی دینامیکی بالاتر و موازی سازی بیشتر می‌باشند. بنابراین در این مقاله از مجموعه چهار پیمانه‌ای جدیدکه در مقایسه با اغلب مجموعه‌های سه پیمانه‌ای دارای محدوده‌ی دینامیکی بالاتر و موازی سازی بیشتری می‌باشد، استفاده شده است. سپس برای اولین‌بار طراحی مدار شناساگر علامت جدید و کارآمد مخصوص سیستم اعداد مانده‌ای چهار پیمانه‌ای ارائه شده است تا در پی آن استفاده عملی از این مجموعه پیمانه در سیستم‌های محاسباتی مبتنی بر سیستم اعداد مانده‌ای امکان پذیر گردد. محدوده‌ی دینامیکی این مجموعه پیمانه 5n بیتی می‌باشد و از مزایای مدار پیشنهادی این است که تنها با محاسبه n بیت شناسایی علامت صورت می‌گیرد. هم‌چنین در ساختار سخت افزاری مدار پیشنهادی بر خلاف روش پیشین از مدار مقایسه‌گر استفاده نمی‌شود و تنها با استفاده از جمع کننده‌های ذخیره رقم نقلی و جمع کننده‌های انتشار رقم نقلی، علامت تشخیص داده می‌شود. بنابراین مدار پیشنهادی در مقایسه با روش پیشین دارای سرعت بیشتر و هزینه سخت افزاری کمتری می‌باشد. 

کلیدواژه‌ها