افزایش بازدهی سیستمهای تعقیب کننده خورشیدی توسط الگوریتم بهینه سازی زنبور عسل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علی آباد کتول، دانشکده مهندسی، گروه برق، علی آباد کتول، ایران

چکیده

اغلب سیستمهای کنترل که در تعقیب کننده خورشیدی استفاده می شوند با ارزیابی سیگنال های دریافتی از سنسورهای نوری قرار گرفته در انتهای پنل ،حرکت موتورهای پنل را کنترل می کنند.از آنجاییکه اطلاعات واندازه گیری ها برای تعیین مکان خورشید محدود و مشکل است؛ توسعه الگوریتم تعقیب کننده خورشیدی بدون به کارگیری سنسورها و سخت افزارهای اضافی ضروری می باشد. این مقاله روشی بر پایه الگوریتم بهینه سازی زنبور عسل جهت تعیین زاوایای شیب (tilt angle)و انحراف (azimuth angle) ماژول های فوتوولتاییک(PV) به منظور دستیابی به ماکزیمم انرژی سیستم ارائه می کند. سیستم تعقیب کننده از نوع دو محوریOpen-loop در نظر گرفته شده است و نتایج شبیه سازی، افزایش انرژی دریافتی توسط الگوریتم پیشنهادی در مقایسه با الگوریتم های دیگر را نشان می دهد.

کلیدواژه‌ها