ارائه روشی جهت مسیریابی هوشمند گره ها در شبکه های حسگر بی سیم جهت صرفه جویی در مصرف انرژی مبتنی بر نظریه بهینه سازی ازدحام ذرات و الگوریتم زنبور عسل

نویسندگان

گروه مهندسی کامپیوتر، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران

چکیده

مصرف انرژی در شبکه­های حسگر بی‌سیم‌ مهمترین چالش در این نوع از شبکه‌ها است. مکان‌یابی و مسیریابی بهینه گره‌ها دو راه حل شناخته شده برای کاهش مصرف انرژی در شبکه‌های حسگر بی‌سیم هستند که به طور گسترده‌ای مورد بررسی محققین و پژوهشگران قرار گرفته اند. محققین همواره به دنبال راهکاری بوده اند تا بتوانند مصرف انرژی را کاهش و در نتیجه طول عمر شبکه بی‌سیم‌ را افزایش دهند. تکنیک‌ها و روش‌های مختلفی برای این منظور تاکنون ارائه شده است که هر کدام دارای نقاط ضعف و قوت مخصوص به خود است. در این مقاله، به افزایش طول عمر شبکه و بهینه­سازی مصرف انرژی با استفاده از روش ترکیبی الگوریتم بهینه­سازی ازدحام ذرات و الگوریتم زنبورعسل پرداخته ایم. این تحقیق دربرگیرنده 100 تا 1500 تکرار است. نتایج ارزیابی نشان می‌دهد که الگوریتم ترکیبی، طول عمر شبکه را به میزان قبل توجهی افزایش و مصرف انرژی را کاهش داده و حتی در برخی شرایط خاص، بهبود مصرف انرژی نسبت به روش ازدحام ذرات حاصل شده است. تعداد گره‌های از کار افتاده در اغلب موارد حدودا کمتر از روش  PSO است.

کلیدواژه‌ها