مدار تمام مقایسه‌کننده جدید با حداقل تابع هزینه کوانتومی در فناوری آتوماتای سلولی نقطه کوانتومی (QCA)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی کامپیوتر، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر نرم‌افزار، گروه مهندسی کامپیوتر، واحد علوم و تحقیقات خراسان رضوی، دانشگاه آزاد اسلامی، نیشابور، ایران

چکیده

در سال‌های اخیر کاهش ابعاد مدارهای CMOS با چالش‌های جدی همانند از دست رفتن و نشتی جریان و توان مصرفی بالا روبرو شده است؛ که در نتیجه آن نمی‌توان سایزهای کوچکی از این مدارها را داشته باشیم. آتوماتای سلولی نقطه کوانتومی، یکی از تکنولوژی‌های نوظهور در سطح نانو است که برای طراحی کامپیوترها و مدارهای VLSI در آینده نزدیک استفاده خواهد شد. تکنولوژی آتوماتای سلولی نقطه کوانتومی، امکان طراحی مدارهایی منطقی با توان کم، کارآیی بالا و حداقل اندازه را می‌دهد. در این مقاله یک مدار تمام مقایسه‌کننده به همراه یک تابع هزینه ارائه شده است.  مدارات مقایسه‌کننده یکی از اجزا مهم در طراحی دیجیتال هستند و بطور گسترده در طراحی واحد پردازش مرکزی (CPU) مورد استفاده قرار می‌گیرند. تابع هزینه کمک می­کند تا طراحی ارائه شده با طراحی‌های قبلی از نظر مساحت اشغالی و تاخیر، بررسی و مورد مقایسه قرار می‌گیرد. مقایسه­ها نشان می‌دهند طراحی ارائه شده از نظر مساحت و تاخیر نسبت به موارد قبل بهبود داشته است.

کلیدواژه‌ها