جستجو کارشناسان آگاه به متن با استفاده از سیستم استنتاج فازی در شبکه‌های پیشنهاد دهنده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی کامپیوتر، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران

2 باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران*

چکیده

حجم بالای داده ها در وب، پیدا کردن اطلاعات مناسب را با مشکل روبرو ساخته است. زمانی که کاربران با انتخاب های زیادی از داده ها و خدمات مواجه هستند، سیستم­های توصیه­کننده (Recommendation systems) به عنوان یک ابزار ارزشمند به کمک آن­ها می‌آید. به دلیل اینکه بر این باور هستیم که پیشنهادهای کارشناسانی افراد متخصص نسبت به افراد غیر متخصص، مرتبط تر با موضوع می‌باشد، از نظر صائب آنها در زمینه­های متفاوت برای ارتقا کیفیت پیشنهادها سیستم توصیه گر استفاده می‌شود. در این تحقیق، یک روش برای جستجوی کاربران «راهنما» (خبره در زمینه­ای خاص) با استفاده از اطلاعات تخصصی وابسته به متن در داخل شبکه­ی توصیه­گر Epinions.com ارائه شده است و در روش پیشنهادی برای پیدا کردن کاربر خبره از سیستم فازی استفاده شده است. همچنین به چگونگی استفاده از این روش در تکنولوژی ارتقا یادگیری محتوا توجه می‌شود. نتایج نشان دادند که جستجوی مبتنی بر محتوا می‌تواند با از دست دادن تعداد محدودی از گره­های (کاربران) خبره به کاهش قابل توجه تعداد گره­ها (کاربران) برای جستجو کمک کند

کلیدواژه‌ها