یک الگوریتم کارامد برای زمانبندی کارها در محیط محاسبات ابری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 (2) گروه مهندسی کامپیوتر، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران*

2 گروه مهندسی کامپیوتر، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران

چکیده

محاسبات ابری یکی از پدیده نوظهور در محیط محاسبات توزیع شده است که با هدف ارائه سرویس‌ها به کاربران به صورت مجازی و بر اساس نیاز آنها به وجود آمده است. ابر روز به روز در حال توسعه است و از طرفی با چالش‌های زیادی رو به رو است. یکی از این چالش‌ها زمانبندی کارها است که خود یک مساله پیچیده در محیط ابر می‌باشد. برخی ازالگوریتم های زمانبندی از مرتب سازی پروسه‌ها برای زمانبندی آن‌ها استفاده می‌کنند. یکی از سریع‌ترین الگوریتم‌های مرتب سازی در محیط‌های موازی، الگوریتم مرتب سازی بایتونیک است کهبر خلاف بسیاری از الگوریتم‌های مرتب سازی دارای خروجی دو بعدی است. در این مقاله روشی مبتنی بر این الگوریتم با هدف ایجاد تعادل بار بر روی پردازنده‌ها ارائه می‌گردد که پروسه‌ها ابتدا وارد شبکه مرتب سازی بایتونیک می‌شوند و بعد از آن برای اجرا بر روی پردازنده‌ها ارسال می‌گردند. نتایج با استفاده شبیه ساز Cloudsim درسیستم عامل ویندوز نمایش داده شده است. نتایج شبیه سازی با الگوریتم زمانبندی STF مقایسه شده و بیانگر تعادل بار بر روی پردازنده­ها است که خود منجر به کاهش زمان اتمام کار هر پردازنده و افزایش توان عملیاتی آنها  گردیده است.

کلیدواژه‌ها