تشخیص و تحلیل سرطان پستان با استفاده از پردازش تصاویر MRI دارای کنتراست دینامیکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم کامپیوتر، دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

2 گروه علوم کامپیوتر، دانشکده ریاضی، دانشگاه تبریز

3 گروه رادیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران

چکیده

امروزه، استفاده از ابزارهای تشخیص به کمک کامپیوتر در حوزه­های مختلف پزشکی به طور چشمگیری گسترش یافته است. استفاده از این ابزارها به خصوص در مواردی که نیاز به پردازش حجم بالائی از داده­ها وجود دارد ضروری و اجتناب­ناپذیر است. پردازش تصاویر پزشکی از جمله مسائل مهم مطرح در این حوزه است که نیازمند بکارگیری روش­هائی دقیق و سریع برای تشخیص و تحلیل ضایعات و اختلالات موجود در تصویر دارد. در این مقاله، سه روش جدید برای تشخیص و تحلیل سرطان پستان از روی تصاویر ام­آرآی دارای کنتراست پویا ارائه شده است. در این راستا، ابتدا عملیات پیش­پردازش به منظور حذف نواحی اضافی، حذف نویز و افزایش کیفیت تصاویر اعمال می­شود. همچنین، به منظور تعیین نواحی که حرکت ماده کنتراست در آن نواحی محسوس است قطعه‌بندی بر روی تصاویر انجام می‌گیرد. در ادامه، نمودارهای جنبشی به ازای هر یک از نقاط تصویر و بر اساس رفتار بافت پستان در جذب ماده تزریق شده رسم می­شود. سپس، با استفاده از سه روش پیشنهادی جدید شامل روش­های بیشترین شدت، بیشترین شدت اصلاح شده و سه نقطه زمانی اصلاح شده نمودارهای رسم شده تحلیل و بررسی شده و بر اساس نتایج حاصل، نوع تومور از لحاظ خوش­خیم و یا بدخیم بودن آن مشخص می­شود. سه روش جدید ارائه شده در این مقاله سعی دارند تا دقت تشخیص را در مقایسه با روش پایه سه نقطه زمانی از طریق انتخاب دقیق نقاط تصمیم­گیری بر روی نمودار جنبشی و تصحیح روابط مورد استفاده برای تهیه تصاویر رنگی بهبود دهند. روش­های­ پیشنهادی به همراه روش پایه سه نقطه زمانی بر روی 37 تصویر تهیه شده از تومورهای خوش­خیم و بدخیم توسط دو مرکز تصویربرداری پزشکی آزمایش و مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج حاصل نشان دهنده دقت بالای روش سه نقطه زمانی اصلاح شده با کسب 90% دقت در تشخیص و تفکیک تومورهای خوش­خیم و بدخیم و برتری آن نسبت به دو روش بیشترین شدت (79%) و بیشترین شدت اصلاح شده (80%) و همچنین روش پایه سه نقطه زمانی (85%) می­باشد. دلیل برتری روش سه نقطه زمانی اصلاح شده نسبت به سه روش دیگر را می­توان در اتخاذ سیاست مناسب در محاسبه مقدار نقاط تصمیم با در نظر گرفتن روابط بین نقاط پیوسته بر روی نمودار عنوان کرد.

کلیدواژه‌ها