طراحی مدار تمام جمع کننده/تمام تفریق کننده جدید مبتنی بر منطق برگشت‌پذیر در تکنولوژی آتوماتای سلولی کوانتومی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مهندسی برق-الکترونیک، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان، کرمان، ایران

2 مهندسی کامپیوتر، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان، کرمان، ایران

چکیده

با پیشرفت تکنولوژی و دستیابی بهدستگاه‌هایی در ابعاد نانو، تکنولوژی آتوماتای سلولی کوانتومی (QCA) به عنوان جایگزین احتمالی مدارات CMOSپیشنهاد شده است. از سوی دیگر منطق برگشت‌پذیر نیز در منطق دیجیتال مبحثی جدید محسوب می‌شود و اساس آن برپایه گیت‌های برگشت‌پذیر است. همچنین، بلوک‌های جمع‌کننده بویژه‌ مدار تمام جمع‌کننده/تمام تفریق‌کننده از اهمیت زیادی به دلیل انجام هر دو عملیات جمع و تفریق برخودار است. از این رو در این مقاله، طراحی یک مدار تمام جمع کننده/تمام تفریق کننده جدید همسطح مبتنی بر منطق برگشت‌پذیر با استفاده از تکنولوژی اتوماتای کوانتومی سلولی ارائه شده است که طراحی‌ صورت گرفته بر پایه بهبود گیت RQGو پیاده‌سازی جدید سلولی آن انجام شده است. مدار ترکیبی جمع کننده/تفریق کننده پیشنهادی، تعداد سلول کمتر، سطح مدار مصرفی کمتر، تأخیر کمتر، تابع هزینه کمتر و پیاده‌سازی همسطح (تک لایه) نسبت به طراحی های قبلی دارا می‌باشد.

کلیدواژه‌ها