مدیریت برنامه ریزی هوشمند آموزشی دانشگاه مبتنی بر روش دلفی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مهندسی کامپیوتر، واحد نیشابور، دانشگاه آزاد اسلامی، نیشابور، ایران

چکیده

یکی ازمشکلات عمده سیستم های آموزشی نحوه ثبت دروس،زمانبندی و نحوه هماهنگی مسئول برنامه ریزی با اساتید مربوطه ، نحوه اختصاص کلاسهای مجموعه به هر گروه  و بررسی تداخل های زمانبندی جهت تخصیص  کلاس ها می باشد.در گذشته تمام این مراحل به صورت دستی انجام می شد و مشکلات زیادی را به همراه داشت. در این مقاله با استفاده از روش دلفی به مدیریت برنامه ریزی هوشمند سیستم های آموزشی و تجزیه و تحلیل مناسب و برآورد تلاش برای موفقیت این پروژه پرداخته ایم  تا بتوانیم هر یک از فازهای این پروژه را با روش مبتنی بر دلفی تخمین زده و به بررسی میزان هزینه ها ی پروژه که مساله ای قابل اهمیتی است بپردازیم. برای بررسی هر یک از فازهای این پروژه با وجود افراد متخصص در این زمینه از جمله کارشناسان و مسئول برنامه ریزی هوشمند و رئیس جلسه و مدیران گروه ، هر گونه نقص در هر مرحله جهت بهترین تخمین در طی چند مرحله انجام می شود. با توجه به اینکه وجود نقص در هر مرحله از فازهای پروژه باعث می گردد بازدهی پروژه کاهش یابد، سعی کردیم از تمام استانداردهای روش دلفی برای برآورد تخمین مورد نظر استفاده کنیم.

کلیدواژه‌ها