سیستم امنیتی فازی دو اولویتی برای تمایز بین حمله منع سرویس و ازدحام در شبکه حسگر بدن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مهندسی کامپیوتر، دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)، مشهد، ایران

چکیده

شبکه‌های حسگر بدن BSNs به عنوان یک تکنولوژی پتانسیل بسیار زیادی در بهبود کیفیت مراقبت‌های بهداشتی از خود نشان داده است. مقدار عظیمی از اطلاعات بسیار محرمانه که از طریق شبکه حسگر بدن جمع‌آوری شده و تولید می‌شوند. جدی‌ترین تهدید برای دسترسی به داده ها، حمله منع سرویس می‌باشد که به طور مستقیم بر روی دسترسی تمام اطلاعات به یک بیمار تاثیر می‌گذارد. تبعات ناشی از حمله منع سرویس درافزایش میزان ترافیک و ازدحام بسیار شبیه وقوع ازدحام در شبکه می‌باشد. لذا اگر حمله منع سرویس اشتباهاازدحام تشخیص داده شود و یا بالعکس میتواند تبعات نامطلوبی در شبکه داشته باشد. در این مقاله روشی برای تشخیص و تفکیک ازدحام از حمله منع سرویس در شبکه حسگر بدن ارائه شده است. در روش پیشنهادی با استفاده از تکنیک فازی دو سطحی تا حد ممکن ازحملات منع سرویس جلوگیری می‌نماید. نتایج شبیه سازی نشان میدهد که روش پیشنهادی عملکرد قابل قبولی دارد و توانسته است با نرخ بالایی بین ازدحام و حمله تفاوت قائل شود و بهره وری شبکه را افزایش دهد.

کلیدواژه‌ها