انتخاب ویژگی مبتنی بر الگوریتم جستجوی هارمونی با الگوریتم نیوی بیز برای تشخیص ایمیل‌‌های هرزنامه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی کامپیوتر، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران

2 گروه مهندسی کامپیوتر، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه، ایران

چکیده

همراه با توسعه و تکامل فوق العاده سریع ارتباطات و گسترش روزافزون دسترسی مردم به اینترنت و شبکه‌‌های کامپیوتری وجود خرابکاری های آنلاین و دسترسی غیرقانونی به اطلاعات کاربران بیشتر شده است. ایمیل یکی از روش‌‌هایی است که برای حملات اینترنتی مورد توجه بیشتر نفوذگران واقع شده است. هر کاربری در دنیای اینترنت حداقل یک حساب کاربری برای ارتباطات آنلاین دارد که از این حساب کاربری در ثبت نام سایت‌‌ها و عضویت مراکز گوناگون استفاده می‌‌کند. تشخیص و شناسایی یکی از روش‌‌های مقابله با ایمیل هرزنامه است. لذا هدف ما در این مقاله تشخیص ایمیل هرزنامه با استفاده از ترکیب نیوی بیز و الگوریتم جستجوی هارمونی خواهد بود. در مدل پیشنهادی از نیوی بیز برای طبقه‌‌بندی نمونه‌‌ها و از الگوریتم جستجوی هارمونی برای انتخاب ویژگی‌‌های مهم و تاثیرگذار در تشخیص استفاده می‌‌کنیم. نتایج برروی مجموعه داده Spambase با 57 ویژگی نشان می‌دهد که مدل پیشنهادی در مقایسه با مدل‌‌های PSO-NB و ACO-NB دقت تشخیص بهتری دارد و همچنین انتخاب ویژگی و مقدار پارامترهای الگوریتم جستجوی هارمونی در دقت تشخیص بسیار موثر هستند.

کلیدواژه‌ها