بهبود نتایج موتور جستجوی مبتنی بر مدل بولی و برداری با استفاده از رویکرد معنایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی کامپیوتر، واحد سبزوار، دانشگاه آزاد اسلامی، سبزوار، ایران

2 گروه مهندسی کامپیوتر، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران

چکیده

برای تسهیل جستجو در وب، موتورهای جستجویی طراحی شده‌‏اند که کاربر را در رسیدن به پاسخ موردنظر یاری می‌‏دهند. مدل بولی و مدل برداری دو مدل بهینه در موتور جستجو هستند که در تولید نتایج مرتبط‏ با نیازمندی کاربر تأثیر به‌سزایی دارند. در این مقاله برای بهبود نتایج حاصل از موتور جستجو، در ابتدا برای کشف دقیق‌‏تر نیاز کاربر، روابط معنایی بین کلمات پرس‌‏وجوی کاربر درنظر گرفته می‌‏شود. سپس موتور جستجو، اسناد مرتبط با پرس‌وجوی کاربر را با استفاده از ترکیب مدل بولی و برداری می‌‏یابد. در مرحله بعد اسناد یافت شده براساس میزان ارتباطشان با پرسش، با تکنیک TF-IDF رتبه‏‌بندی می‌‏شوند و بالاخره لیست بلندی از اسناد مرتبط، که بیشترین امتیازها را کسب نموده‏‌اند به عنوان پاسخ به کاربر بازگردانده می‌‏شوند. نتایج حاصل از این روش پیشنهادی حاکی از آن است که روش پیشنهادی از نظر دقت و کیفیت نتایج جستجو نسبت به تحقیقات قبلی ارائه ‏شده در این زمینه بهبود قابل ملاحظه‏‌ای را نشان می‏‌دهد.

کلیدواژه‌ها