طراحی دو ماژول هسته‌ای برای محاسبه اتوماتیک سطح مقطع‌های رادیوایزوتوپ‌ها با استفاده از پیوند کدهای هسته‌ای MCNPX و NJOY

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه فیزیک، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 کارمند علمی شرکت مسنا، سازمان انرژی اتمی ایران، تهران، ایران.

چکیده

به‌دلیل اهمیت بسیار بالای تعیین سطح مقطع‌ها در محاسبات هسته‌ای، در این تحقیق، دو ماژول کاربردی هسته‌ای برمبنای برنامه Delphi 7 طراحی شده است. ماژول اول، نقش یک واسط را بین کدهای هسته‌ای MCNPX و NJOY داشته و به‌منظور محاسبه سطح مقطع‌های رادیوایزوتوپ‌ها برای گروه‌های مختلف انرژی و نیز انرژی‌هایی دلخواه از نوترون‌های فرودی، با کد MCNPX (بر مبنای کتابخانه ENDF/B-VII.0) پیوند داده می‌شود. این ماژول به ماژولی دیگر که در این تحقیق طراحی شده و نام آن AutoNJOY است پیوند داده می‌شود که هدف، تعیین سطح مقطع‌های رادیوایزوتوپ‌ها در دماهای مختلف است. ماژول دوم با کد NJOY نیز دارای پیوند بوده و قادر است این کد را به‌صورت اتوماتیک اجرا و سطح مقطع‌های میکروسکوپی را برای دماهای مختلف تعیین نماید. سپس سطح مقطع‌های به‌دست آمده بطور اتوماتیک به ماژول اولی (اصلی) منتقل و نتایجش با نتایج کد MCNPX مقایسه می‌شوند. ماژول اصلی همچنین قادر است که بطور اتوماتیک به کتابخانه ACE متصل شده و سطح مقطع‌های میکروسکوپی همه رادیوایزوتوپ‌ها را قرائت و رسم نماید. مشاهده می‌شود که کلیه سطح مقطع‌های استخراج شده از کد NJOY تقریبا مشابه با نتایج حاصله از کد MCNPX می‌باشند و نمودارهایشان نیز بر یکدیگر منطبق‌اند.

کلیدواژه‌ها