یک روش جدید برای کشف پلاک خودروهای ایرانی با استفاده از تطبیق الگو و یک کلمه خاص در پلاک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی کامپیوتر، واحد فردوس، دانشگاه آزاد اسلامی، فردوس، ایران

2 گروه مهندسی کامپیوتر، واحد شبستر، دانشگاه آزاد اسلامی، شبستر، ایران

چکیده

تشخیص پلاک خودرو به عنوان یک تکنولوژی مفید و کاربردی نقش مهمی را در سیستم مدیریت ترافیک هوشمند بازی می‌کند. سیستم تشخیص پلاک خودرو یک سیستم مکانیزه است که توانایی تشخیص شماره پلاک موجود در یک تصویر را دارد. به طور نمونه چنین سیستمی در پارکینگ‌ها، کنترل و اخذ عوارض، کنترل مرزها و همچنین سیستم بررسی سرقت به کار گرفته می‌شود. در این مقاله، سیستم تشخیص پلاک خودرو از مزایای تطبیق الگو به منظور پیدا کردن موقعیت پلاک خودرو از طریق تشخیص یک کلمه‌ی خاص (ایران) به عنوان یک ویژگی منحصر به فرد پلاک‌های خودرو ایرانی استفاده می‌کند. در آزمایشات براساس مکان یابی پلاک خودرو، از 150 تصویر تحت شرایط متفاوت نوری و آب و هوایی با صحنه‌های پیچیده فقط 6 تصویر تشخیص داده نشده است. نرخ تشخیص حدود 96 درصد نشان می‌دهد که روش ارائه شده در سیستم مدیریت ترافیک هوشمند کاملا قابل اجرا است.

کلیدواژه‌ها