ارائه روشی برای افزایش کیفیت سرویس‌دهی یکپارچه در معماری سرویس گرا

نویسنده

گروه مهندسی کامپیوتر، دانشکده فنی و مهندسی، واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسلامی، ساوه، ایران

چکیده

معماری سرویس گرا نوعی معماری سازمانی است که از سرویس برای ساده‌سازی و اجرای فعالیت‌های یکپارچه‌سازی استفاده و در سال‌های اخیر باعث شده است تا سازمان‌ها، سرویس‌ها و داده‌های خود را به‌صورت باز ارائه و از توسعه‌دهندگان بیرون از سازمان نیز در جهت سرویس‌دهی و انتشار سرویس‌های خود استفاده نمایند با توجه به اینکه معماری سرویس گرا تلفیقی از سرویس‌های مختلف توزیع‌شده می‌باشد، کیفیت سرویس‌دهی در این معماری‌ها نیز باید به‌صورت برآیندی از کیفیت نحوه سرویس‌دهی به سرویس دهنگان مشخص شود. روش‌های موجود که تاکنون برای این نوع سرویس‌دهی تعریف‌شده‌اند عبارت‌اند از معماری سرویس گرا، معماری میکرو سرویس، معماری منولوتیک که هرکدام از آن‌ها با چالش‌های همچون سرویس‌دهی یکپارچه به توسعه‌دهندگان روبرو هستند، در این مقاله قصد داریم روشی جهت افزایش کیفیت سرویس‌دهی یکپارچه در معماری سرویس گرا با پشتیبانی از مفاهیم سرویس گرایی و ارتباط چندکانالی و با چند سناریو که مهم‌ترین چالش بالا بردن افزایش کیفیت سرویس‌دهی در یک سازمان می‌باشد را ارائه نمایم.

کلیدواژه‌ها