یک روش جدید زمان‌بندی انرژی آگاه مبتنی بر AHP برای وظایف در محاسبات ابری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

امروزه حجم داده‌های پردازشی توسط افراد و سازمان‌ها به‌طور چشم‌گیری افزایش‌یافته است که باعث افزایش روزافزون تقاضا برای پردازش‌های ابری می‌شود. الگوریتم‌های زمان‌بندی بسیاری ایجادشده که همگی سعی در کاهش زمان اجرای وظایف دارند و به کاهش مصرف انرژی توجهی نکرده‌اند. برخی دیگر از الگوریتم‌های زمان‌بندی سعی در کاهش زمان اجرا و انرژی مصرف‌شده به‌طور هم‌زمان دارند که الگوریتم‌های زمان‌بندی انرژی محور نامیده می‌شوند. هدف از الگوریتم ارائه‌شده در این مقاله زمان‌بندی وظایف با رویکرد کاهش مصرف انرژی و زمان اجرا، با استفاده از تصمیم‌گیری چند معیاره و یافتن بهترین گره برای اجرای وظایف می‌باشد. این الگوریتم بر اساس روش تصمیم‌گیری چند معیاره، بهترین گره برای اجرای وظیفه را پیشنهاد می‌دهد. پارامترهای مذکور شامل ارتباط بین وظایف، فاصله بین گره‏ها، وضعیت ماشین‏های مجازی و پیش‌بینی انرژی مصرفی می‌باشند. این روش با کاهش تعداد انتقالات و کاهش تغییر وضعیت‌های ماشین‌های مجازی توانسته است انرژی مصرفی را کاهش داده و هم‌چنین زمان اجرای را بهبود دهد. یافته‌های این مقاله نشانه داده که بهینه‌سازی راه‏اندازی ماشین‌های مجازی، بین 3 تا 5 درصد میزان مصرف انرژی را کاهش می‌دهد.

کلیدواژه‌ها