یک الگوریتم جستجوی کلاغ بهبود یافته مبتنی بر یادگیری معکوس برای حل مسائل بهینه سازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه کامپیوتر، واحد خوی، دانشگاه آزاد اسلامی، خوی، ایران

کلیدواژه‌ها