دوره و شماره: دوره 7، پائیز و زمستان 1393 - شماره پیاپی 72، پاییز و زمستان 1393 
2. ارائه یک پروتکل جدید انتشار داده برای سینک متحرک در شبکه‌های حسگر بی‌سیم

صفحه 21-40

فرزاد تشتریان؛ محمد رضا مجمع؛ حسین پدرام؛ مهدی دهقان تخت فولادی