اهداف و چشم انداز

دو فصلنامه فناوری اطلاعات در طراحی مهندسی با در نظر گرفتن اهداف زیر جهت بازتاب فعالیت های علمی و پژوهشی در عرصه دانش فناوری اطلاعات و ارتقاء و بهبود کیفیت آن درکشور فعالیت می کند:

  • کمک به رشد و افزایش آگاهی در زمینه های مختلف فناوری اطلاعات و علوم مهندسی
  • کمک به انتشار مقالات مرتبط با موضوع مجله ارسال شده از سراسر کشور
  • کسب جایگاه رفیع علمی و بدست آوردن استانداردهای ملی و بین المللی و اخذ رتبه پژوهشی از وزارت علوم و تحقیقات