راهنمای نویسندگان

در این مجله، تنها مقالات با زبان فارسی مورد پذیرش قرار می گیرند.

لطفاً نویسندگان محترم عهده دار مکاتبات، از ایمیلهای دانشگاهی برای ارسال مقالات استفاده نمایند.

نویسندگان محترم، لطفاً هنگام ارسال مقالات، فایل اصلی مقاله ارسالی (بدون اسم نویسندگان) را در قالب word، از طریق گزینه «فایل اصل مقاله»  بارگذاری فرمایید.

 نویسندگان محترم، لطفاً هنگام ارسال مقالات، فایل حاوی اسم و مشخصات نویسندگان را در قالب word، از طریق گزینه «مشخصات نویسندگان»   بارگذاری فرمایید.

 نویسندگان محترم، لطفاً هنگام ارسال مقالات، فایل اصلی مقاله ارسالی (بدون اسم نویسندگان) را در قالب pdf، از طریق گزینه «فایل‌های تکمیلی/اضافی» بارگذاری فرمایید.